Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

vsakovací objekt

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Návrh zařízení pro vsakovací zkoušku
 (Adam Budínský)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//xkg06w/files.php_id_1063973008805/ | Strojní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení možností vsakování přečištěných odpadních vod
 (Gabriela Ječménková)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137418 | Geologické inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Assessment of environmental impacts of waste water treatment using LCA: Impact of process configuration
 (Aleš Paulu)

2019, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//jy6anf// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Transfer and presence of antibiotic-resistance genes from waste water effluents to the food chain
 (Hateem Ul Ghani)

2022, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//i8c0fj// | Environmental technology and Engineering / | Práce na příbuzné téma

Removing of zinc from waste mine water
 (Claudia Marcela Vasquez Guevara)

2022, Diplomová práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//vebm5n// | Biotechnology and Food Science / | Práce na příbuzné téma

Návrh nízkotlakého regeneračního ohříváku vody a návrh využití odpadní vody
 (Lukáš Petričko)

2012, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93666 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Průmyslové odpadní vody v SEVESO objektech
 (Zuzana Kašparová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140161 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Práce na příbuzné téma

Využití odpadní vody pro hasební účely
 (František Ondrašík)

2018, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128188 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Čištění odpadní vody se zbytkovými koncentracemi organických polutantů
 (Lukáš Kačírek)

2019, Diplomová práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//6au6c1// | Biochemie a biotechnologie / | Práce na příbuzné téma