Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Osoba, s, tělesným, postižením

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 4 » (celkem 32 prací)
Výzkum vlivu programu plavecké výuky s prvky Halliwickova konceptu na změny subjektivních psychických stavů osob s tělesným postižením
 (Viktor Pacholík)

2012, Disertační práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gs2c1/ | Kinantropologie (čtyřleté) / Kinantropologie | Práce na příbuzné téma

Zkušenosti zaměstnanců Úřadu práce se zaměstnáváním osob s tělesným postižením a jejich kompetence pro práci s touto cílovou skupinou
 (Tereza Přibylová)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB9402 | Speciální pedagogika / Výchovná práce ve speciálních zařízeních | Práce na příbuzné téma

Ergonomické aspekty při činnostech s osobami s tělesným postižením
 (Vít CÍSAŘ)

2018, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ivfj95// | Tělesná výchova a sport / Aplikované pohybové aktivity | Práce na příbuzné téma

Návrh na založení prodejny s oděvy pro osoby s tělesným handicapem
 (Hana Erbenová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//bjw7k8// | Textil / Textilní marketing | Práce na příbuzné téma

Pracovní uplatnění znevýhodněných občanů,
 (Lucie Sůsová)

, absolventská práce, Vyšší odborná škola sociálně právní

http://theses.cz/id//dpwn8c// | 72-32-N / 01 Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Sociální práce s osobami s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením v Denním stacionáři APROPO Jičín
 (Simona Davidová)

2015, Bakalářská práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB6933 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Situace osob s tělesným postižením v kontextu zaměstnávání
 (Martin Rác)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jnbro/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas | Práce na příbuzné téma

Život v intaktní společnosti z pohledu osob s tělesným postižením
 (Alena Valečková)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ewz4w/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

Vymezení kategorie tělesného postižení, sociální dimenze postižení, současné pojetí oboru a vývojové tendence v oboru
 (Vendula Říhová)

2012, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//6jfnc7// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Práce na příbuzné téma

Sociální služby pro osoby s tělesným postižením a jejich vliv na překonávání sociální exkluze
 (Helena Kovaříková)

2012, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/afgcc/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 4 » (celkem 32 prací)