Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

půdní organická hmota

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)
Koncentrace rozpuštěného organického uhlíku vznikajícího při solidifikaci odpadů
 (Václav Kuncl)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86693 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Analýzy množství a kvality půdní organické hmoty
 (Lucia Krkošková)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cn38c/ | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Fotochemický rozklad rozpuštěných organických látek - kinetika tvorby nerozpustných částic
 (Tereza ŠAVRDOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//gj8ius// | Biologie / Biologie-Chemie | Práce na příbuzné téma

Celkový organický uhlík v monitorování mikrobiální biomasy
 (Simona Sidorová)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wmlv0/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Stanovení celkového uhlíku, organického uhlíku a anorganického uhlíku v půdách při hodnocení úspěšnosti bioremediace ropného znečištění
 (Pavlína HRDLIČKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//dg0ixa// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Stav půdního organického uhlíku a změny půdní organické hmoty na Novohradsku
 (Jan BOROVKA)

2018, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//eni0l0// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie - Péče o krajinu | Práce na příbuzné téma

Stanovení chemické spotřeby kyslíku ve vodách pomocí dichromanu draselného a srovnání této metody s manganometrií a stanovením celkového organického uhlíku.
 (Jiřina HOLEČKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ocleuq// | Chemie / Toxikologie a analýza škodlivin | Práce na příbuzné téma

Stanovení organického uhlíku a celkového dusíku v řece Dřevnici
 (Vladimír Kroupa)

2014, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//egnllw// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Půdní organická hmota - nejmodernější poznatky ve vztahu k obsahům PAHs ve vybraných půdách ČR
 (Tereza Dvořáková)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/spi7u/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Primární organická hmota a humus a jejich biodegradabilita.
 (Václav KAHUDA)

2016, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//2k4tw5// | Zemědělství / Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)