Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Molekulární dynamika

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Výpočet interakční energie amfifilních peptidů
 (Daniel Jaroň)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pqtr8/ | Biochemie / Chemoinformatika a bioinformatika | Práce na příbuzné téma

Molekulární modelování interakce enantiomerů ibuprofenu s chirálním selektorem
 (Petr ŠEVIC)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//6iawq8// | Chemie / Toxikologie a analýza škodlivin | Práce na příbuzné téma

Molekulární modelování vlivu solventu na separaci enantiomerů ibuprofenu beta-cyklodextrinem
 (Iva ŠÍPOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//067gka// | Chemie / Toxikologie a analýza škodlivin | Práce na příbuzné téma

Molekulová dynamika a výpočty volných energii mono a di-nukleotidových analogů s potenciálním antibiotickým účinkem
 (Hana Zigová)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mho9d/ | Chemie / Biofyzikální chemie | Práce na příbuzné téma

Molekulární modelování vlivu solventu na separaci enantiomerů ibuprofenu beta-cyklodextrinem
 (Iva ŠÍPOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//067gka// | Chemie / Toxikologie a analýza škodlivin | Práce na příbuzné téma

Stanovení tepelné kapacity a entalpie tání uhličitanu lithného vhodného pro skladování tepelné energie
 (Marcela Krmelínová)

2008, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//i4qbmf// | Chemie a technická chemie / | Práce na příbuzné téma

Tepelná kapacita a entalpie tání tetrahydrátu dusičnanu vápenatého a nonahydrátu dusičnanu hlinitého z hlediska použití pro akumulaci tepla
 (Radim Pilař)

2008, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//36b3jz// | Chemie a technická chemie / | Práce na příbuzné téma