Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

školní zátěž

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 14 prací)
Teachers Perceptions of Children with Learning Disabilities
 (Lenka Darmovzalová)

2009, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xtawj/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk | Práce na příbuzné téma

Hudební činnosti v rozvoji dětí se specifickou vývojovou poruchou chování v předškolním vzdělávání.
 (Petra Chrástová)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x8tw9/ | Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy | Práce na příbuzné téma

Motivace k učení u středoškoláků - se zaměřením na žáky se specifickou poruchou učení (SPU)
 (Marta Devátá)

2015, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//dbxbfr// | Specializace v pedagogice / Učitelství odborných předmětů | Práce na příbuzné téma

Žák se specifickou poruchou učení na druhém stupni běžné základní školy se zaměřením na dyslexii
 (Žaneta Exnerová)

2019, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//1eodfk// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Práce na příbuzné téma

Využití multisenzoriálního přístupu při výuce anglického jazyka u žáků se specifickou poruchou učení
 (Dita Víchová)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qf8uu/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

Přístup pedagoga k žákům se specifickými poruchami učení a možnosti reedukace se zaměřením na ranný školní věk
 (Kamila Rybinová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ak8rj/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

Spolupráce školy a rodiny dítěte se specifickou poruchou učení
 (Eva Ptáčková)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hpykw/ | Pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Integrace žáka se specifickou poruchou chování
 (Lenka Polická)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u55rp/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Tvorba výukového materiálu pro žáky se specifickou poruchou učení
 (Radim MÁDR)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//yw78i3// | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Výuka angličtiny u žáků se specifickou poruchou učení
 (Radka Zichová)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tpk7a/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 14 prací)