Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

statisticke udaje

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Procesní aspekty zrušení údaje o místě trvalého pobytu
 (Jitka Otáhalová)

2013, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fzmu9/ | Právní specializace / Veřejná správa | Theses on a related topic

Statistické vyhodnocení kriminality ve městě Havířov
 (Barbora Strháková)

2017, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118641 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Theses on a related topic

Firemní softwarová bezpečnost (statistické, ekonomické, etické i právní aspekty)
 (Tomáš Hladík)

2010, Bakalářská práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/y6135/ | Ekonomika a management / Organizace a řízení malých a středních firem | Theses on a related topic

Statistické zpracování dat ruční antropometrie pro různé populace
 (Jana KOUKALOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//gzayc5// | Inženýrská informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

Statistické zpracování všech nemocí z povolání přiznaných na KPPL ve FNO od roku 2006
 (Jana VALÁŠKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//e8al1r// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | Theses on a related topic

Podrobné záznamy o volání a jejich statistické zpracování
 (Martin Stoklas)

2012, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93271 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Transformace dat pro dlouhodobou archivaci a statistické účely v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
 (Milan Lašo)

2017, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qnyot/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Název bakalářské (diplomové) práce např. Statistické hodnocení údajů z průzkumu využívání studentských bankovních kont
 (Test POKUSNÁ)

2005, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//bpc1ps// | Fyzika / Počítačové modelování ve fyzice a technice | Theses on a related topic

Statistické modely trhu obnovitelných energií
 (Petr Kozma)

2006, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/25772 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika | Theses on a related topic

Sběr statistických údajů pro basketbalový klub
 (Michal Pieca)

2014, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//lwyjck// | Informační technologie / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)