Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Nádoba

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Numerické modelování neizotermního proudění demineralizované vody v napájecí nádrži
 (Petr Krameš)

2020, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141038 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Odpady vznikající při výrobě demineralizované vody v teplárně T700
 (Tomáš Ouřada)

2019, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137407 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Využití reverzní osmózy pro průmyslovou výrobu demineralizované vody
 (Pavel PETRILÁK)

2013, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//t4rwh0// | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Návrh dopravy demineralizované vody pro výrobní linky ELE Ledvice.
 (Jindřich ŠMIGURA)

2008, Bakalářská práce, Fakulta výrobních technologií a managementu / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/2250 | Strojírenská technologie / | Práce na příbuzné téma

Stacionární zásobník na demineralizovanou vodu
 (Zbyněk Kravčík)

2012, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94051 | Strojírenství / Konstrukce strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Procesní analýza výroby demineralizační vody
 (Marcela Königová)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86544 | Nerostné suroviny / Úprava surovin a recyklace | Práce na příbuzné téma

Volba lokalit pro výrobu elektrické energie z obnovitelných vodních zdrojů pomocí geoinformatických a kartografických metod
 (Martin Poklop)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p13tu/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Vliv výroby buničiny z jednoletých rostlin na ČOV OP papírna, s.r.o. Olšany
 (Iveta Podhorná)

2018, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//noeogd// | Chemie a technická chemie / | Práce na příbuzné téma

Odstraňování organického znečištění z technologických vod vznikajících při výrobě organických chemických specialit
 (Lenka Svašková)

2022, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//9obcgz// | Udržitelný rozvoj v chemii a technologii / | Práce na příbuzné téma