Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

austenitická, korozivzdorná, ocel

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 12 prací)
Porovnání vlastností tupých svarů svařených laserem a plazmou pro austenitickou a feritickou korozivzdornou ocel
 (Jiří Zajíc)

2018, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//6n73hz// | Strojní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Studium objemových magnetických vlastností austenitických korozivzdorných ocelí po tváření za studena
 (Martin Otáhal)

2018, Diplomová práce, Univerzitní studijní programy / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130269 | Fyzika / Aplikovaná fyzika | Práce na příbuzné téma

Druhy ocelí pro použití v jaderné energetice-mezikrystalová koroze oceli 316L.
 (Lenka Karczmarczyková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114577 | Materiálové inženýrství / Diagnostika materiálů | Práce na příbuzné téma

Korozní odolnost austenitické korozivzdorné oceli s různým obsahem bóru
 (Jana Kokořová)

2020, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140749 | Materiálové inženýrství / Progresivní technické materiály | Práce na příbuzné téma

Metalurgická svařitelnost korozivzdorných austenitických Cr-Ni (Mo) ocelí
 (Ondřej Hlaváček)

2022, Bakalářská práce, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

https://is.vstecb.cz/th/hft6x/ | Strojírenství / | Práce na příbuzné téma

Hodnocení korozní odolnosti speciální korozivzdorné austenitické oceli
 (Jana Kokořová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128908 | Materiálové inženýrství / Progresivní technické materiály | Práce na příbuzné téma

Studium objemových magnetizačních křivek s využitím vibračního magnetometru a Jiles-Athertonova modelu
 (Jakub Kožušník)

2020, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/142043 | Aplikovaná fyzika / | Práce na příbuzné téma

Studium objemových magnetických vlastností austenitických korozivzdorných ocelí po tváření za studena
 (Martin Otáhal)

2018, Diplomová práce, Univerzitní studijní programy / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130269 | Fyzika / Aplikovaná fyzika | Práce na příbuzné téma

Statistická analýzy zkoušky drátu krutem a střídavým ohybem
 (Adam Klimeš)

2014, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104535 | Metalurgické inženýrství / Technologie tváření a úpravy materiálu | Práce na příbuzné téma

Studium objemových magnetických vlastností austenitických korozivzdorných ocelí po tváření za studena
 (Martin Otáhal)

2018, Diplomová práce, Univerzitní studijní programy / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130269 | Fyzika / Aplikovaná fyzika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 12 prací)