Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

subsidization system

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Dotační systém a rozdělování finančních prostředků města Kroměříž
 (Martina TOMÁŠKOVÁ)

2007, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ns1iqv// | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Dopad dotačního systému do hospodaření neziskové organizace
 (Marie Kunovská)

2016, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//4lotz1// | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Současný systém subvencování divadla ve Francii
 (Anna Hořejší)

2014, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/8017 | Dramatická umění / Produkce | Theses on a related topic