Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

komunikativní kompetence

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Aktuální členění isotopie.
 (Radim Sova)

2012, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e5pdm/ | Filologie (čtyřleté) / Obecná jazykověda | Práce na příbuzné téma

Slovosled a aktuální členění větné v učebnicích češtiny pro cizince
 (Eliška HERUDKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//q6yvue// | Filologie / Česká filologie - Anglická filologie | Práce na příbuzné téma

Problematika aktuálního větného členění a jeho uplatnění v žákovských pracích
 (Alena MARKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//3raefs// | Učitelství pro střední školy / ČJ-NJ | Práce na příbuzné téma

Určování jádra výpovědi v současné španělštině: analýza neliterárních textů
 (Veronika KUKLÍNKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//elcric// | Filologie / Španělský jazyk | Práce na příbuzné téma

Automatické vyznačení českých slovosledných pozic a jednotek funkční větné perspektivy
 (Ondřej Svoboda)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x8b84/ | Filologie / Český jazyk se specializací počítačová lingvistika | Práce na příbuzné téma

Functional Sentence Perspective in the Texts of Advertisements
 (Markéta ŠINKOVÁ)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//1f0koo// | Překladatelství a tlumočnictví / Angličtina pro překladatelskou praxi | Práce na příbuzné téma

Syntaktické struktury s příznakovým slovosledem v angličtině a jejich percepce studenty gymnázia a pedagogické fakulty
 (Jana RICHTEROVÁ)

2011, Disertační práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//d1vi5d// | Pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Prostorová slovesa s inkorporací lokativních argumentů
 (Michaela Faltýnková)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yo9y3/ | Humanitní studia / Český jazyk a literatura | Práce na příbuzné téma

Czech Translations of Keats's Odes after 1945
 (Eva Kuchtová)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s64ab/ | Překladatelství a tlumočnictví / Překladatelství anglického jazyka | Práce na příbuzné téma

Syntaktické struktury s příznakovým slovosledem v angličtině a jejich percepce studenty gymnázia a pedagogické fakulty
 (Jana RICHTEROVÁ)

2011, Disertační práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//d1vi5d// | Pedagogika / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)