Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

audit

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 12 prací)
Security Risk Management for Smart Grids
 (Vikas Lamba)

2018, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d3oib/ | Informatika / Bezpečnost informačních technologií (angl.) | Práce na příbuzné téma

Tools for information security management
 (Pavol Sojčík)

2012, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vghbn/ | Informatika / Počítačové sítě a komunikace | Práce na příbuzné téma

Zavedení systému řízení informační bezpečnosti dle ISO/IEC 27001 v praxi
 (Samuel Kováč)

2016, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hzigj/ | Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace | Práce na příbuzné téma

Využití automatizovaných nástrojů pro řízení bezpečnosti informací dle norem řady ČSN ISO/IEC 27000
 (Emil Budín)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/upko2/ | Informační studia a knihovnictví / | Práce na příbuzné téma

Systém řízení bezpečnosti informací prostřednictvím normy ČSN/EN ISO/IEC 27001
 (Ondřej Škeřík)

2016, Diplomová práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4383 | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Implementace systému řízení bezpečnosti informací ve výrobním podniku dle ČSN ISO/IEC 27001
 (Jitka Mičulková)

2018, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//1xgz17// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Práce na příbuzné téma

Audit bezpečnosti informací podle normy ISO/IEC 27001:2005
 (Jiřina Petříková)

2010, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/79640 | Systémové inženýrství a informatika / Aplikovaná informatika | Práce na příbuzné téma

Přístup k řízení informační bezpečnosti ve standardech ITIL, COBIT, ISO 27002
 (Luděk Veselý)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/jg9t9/ | Bankovnictví / Informační technologie | Práce na příbuzné téma

Vplyv regulácií ISO 27001 a SOX na riadenie bezpečnosti informácií podniku
 (Lucia Bystrianska)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/49423 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení připravenosti podniku na zavedení ISO 27001 pomocí GAP analýzy
 (Tomáš Zrcek)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/49344 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 12 prací)