Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

television genre

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Mockumentary: stieranie žánrov v televíznej a filmovej tvorbe
 (Peter Hrnčiar)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vyu5k/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Theses on a related topic

Česká televizní produkce v žánru kriminálních a detektivních seriálů a sérií vysílaných v roce 2016
 (Kateřina PAVLOVSKÁ)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//mi2c4w// | Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií / Divadelní věda - Filmová věda | Theses on a related topic

Česká televizní produkce v žánru kriminálních a detektivních seriálů a sérií vysílaných v roce 2016
 (Kateřina PAVLOVSKÁ)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//dgb7oq// | Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií / Divadelní věda - Filmová věda | Theses on a related topic

Contemporary Chinese Art -house Cinema and Genre Wenyi
 (Piaoyu Xie)

2018, Diplomová práce, Filmová a televizní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/13194 | Film, Television and Photography / Cinema and Digital Media | Theses on a related topic

Wedding Films as an Emerging Genre
 (Tiyash Sen)

2016, Diplomová práce, Filmová a televizní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/9908 | Film, Television and Photography / Cinematography | Theses on a related topic

Political Interview, A Study of the Genre Based on Texual Analysis of BBC HARDTalk Interviews
 (Zuzana Nedorostová)

2007, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sqaon/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

Sitcom v Hospodě aneb zahraniční televizní žánr v českém prostředí
 (Tomáš Polách)

2020, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//dqek8q// | Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Audiovizuální tvorba - Střihová skladba | Theses on a related topic

Sherlock Holmes´s Character: A Comparison of Book and Television Adaptations
 (Michaela Surovcová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//kwsr5j// | Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi | Theses on a related topic

České večerní talk show - taxonomické a stylové aspekty žánru
 (Lada DRDOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//qkjooo// | Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií / Teorie a dějiny dramatických umění | Theses on a related topic

Formální a institucionální prvky televizního žánru - talk show
 (Lada DRDOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//qga8sv// | Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií / Teorie a dějiny dramatických umění | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)