Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

tempo reci

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Zvuková charakteristika meteorologické relace v ČT1 (se zřetelem k tempu řeči)
 (Barbora BEČÁKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//5nmwm6// | Filologie / Český jazyk pro média a veřejnou sféru | Práce na příbuzné téma

Suprasegmentální prostředky řeči orientované na dítě
 (Kateřina BOTOROVÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//sj00g5// | Učitelství pro základní školy / Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ | Práce na příbuzné téma

Tlumočnické strategie v Evropském parlamentu (Role mluvního tempa)
 (Anh Ngoc BUI)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//h24be5// | Filologie / Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad | Práce na příbuzné téma

Rozvoj prozodických faktorů řeči u dětí s narušenou komunikační schopností
 (Michaela Krůpová)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/go2m1/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Časové charakteristiky souvislé řeči dětí předškolního věku a dětí školního věku.
 (Tereza KABELKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//50oaq8// | Učitelství pro střední školy / Uč. ČJ ZSV pro SŠ navazující | Práce na příbuzné téma

Mluvní tempo v českém televizním zpravodajství
 (Eliška VLČKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//y1iyco// | Učitelství pro střední školy / Uč. ČJ a lit. pro 2. st. ZŠ a SŠ navazující | Práce na příbuzné téma