Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Tepelná elektrárna

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Tepelná elektrárna z pohledu energetického, ekonomického a ekologického
 (Jana CHOTĚTICKÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//03g1lb// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika | Práce na příbuzné téma

Analýza technického a personálního vybavení hnědouhelného lomu pro denní disponibilitu jednoúčelového energetického odbytového hnědého uhlí k výrobě elektrické energie v tepelné elektrárně
 (René Nezbeda)

2019, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137137 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Práce na příbuzné téma

Náhrada plynového kotle tepelným čerpadlem vzduch voda pro vytápění rodinného domu po jeho zateplení
 (Vít HUBÁLEK)

2018, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//cyrunr// | Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Požadavky na jakost vody pro vodní a parní okruhy při výrobě tepla.
 (Barbora Hrabinská)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86733 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Návrh funkčního P&ID strojovny průmyslové parní turbíny 40MW s teplofikací se zaměřením na uzavřený chladicí okruh
 (Petr HŮLKA)

2016, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//mx6n87// | Strojní inženýrství / Stavba jaderně energetických zařízení | Práce na příbuzné téma