Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

tepelny vykon vymeniku

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Stanovení výkonu tepelného výměníku
 (Alena PETRENKO)

2012, Diplomová práce, Fakulta výrobních technologií a managementu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//te8a4u// | Strojírenská technologie / Příprava a řízení výroby | Theses on a related topic

Návrh havarijního výměníku tepla pro jadernou elektrárnu
 (Petr Krameš)

2018, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129723 | Strojírenství / Provoz energetických zařízení | Theses on a related topic

Návrh výměníku tepla (deskový výměník z grafitových kompozitů - typ sůl - sůl, vstupní teplota 720°C)
 (Jan JÍLEK)

2012, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//sfp8u6// | Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení | Theses on a related topic

Návrh a výpočet výměníku pro klimatizační jednotku osobního automobilu
 (Tomáš Stolařík)

2017, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117299 | Strojírenství / Provoz energetických zařízení | Theses on a related topic

Entalpická bilance svazkového výměníku\nl{}
 (Tomáš GOŇA)

2009, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//pycz5d// | Inženýrská informatika / Automatické řízení a informatika | Theses on a related topic

Zvyšování účinnosti krbových kamen pomocí tepelného výměníku
 (Ondřej Humpolec)

2014, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105048 | Strojírenství / Provoz energetických zařízení | Theses on a related topic

Experimentální studium možností zvyšování výkonu křížových tepelných výměníků
 (Václav Lysek)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129419 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Theses on a related topic

Modelování proudění ve výměníku - náhrada žebrovaných trubek za trubky hladké
 (Michal Polák)

2009, Diplomová práce, Fakulta strojní / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/71603 | Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství | Theses on a related topic

Návrh teplovodního výměníku spalin na krbová kamna
 (Vendula Drastichová)

2011, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88348 | Strojírenství / Technika tvorby a ochrany životního prostředí | Theses on a related topic

Suché chladicí věže pro tepelnou elektrárnu velkého výkonu
 (Šárka POLANECKÁ)

2021, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//e38no5// | Stavba energetických strojů a zařízení / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)