Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

teplotni vodivost

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Měření tepelné a teplotní vodivosti polymerů
 (Václav VALTR)

2008, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//se07bk// | Chemie a technologie materiálů / | Theses on a related topic

Stanovení tepelné vodivosti pevných látek
 (Marek Sporka)

2013, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99308 | Metalurgické inženýrství / Tepelná technika a životní prostředí | Theses on a related topic