Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

teoretická práce

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 30 prací)
"Korespondenční cenzura" 1939: tzv. cenzurní přípisy TO PMR adresované šéfredaktorům denního tisku v Protektorátu Čechy a Morava
 (Kamila Vlčková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/np1r0/ | Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika | Práce na příbuzné téma

KOMPARACE TVORBY NOVINÁŘE JANA HLOUŽKA V OBDOBÍ PRVNÍ REPUBLIKY A PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA
 (Jonáš JELEN)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//n120vo// | Mediální a komunikační studia / Žurnalistika | Práce na příbuzné téma

Média v Protektorátu Čechy a Morava
 (Jana Absolonová)

2011, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/89331 | Hospodářská politika a správa. / Ekonomická žurnalistika | Práce na příbuzné téma

Válečné řízené hospodářství v Protektorátu Čechy a Morava
 (Jiří Aujezdský)

2012, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/91621 | Hospodářská politika a správa / Ekonomická žurnalistika | Práce na příbuzné téma

Obraz a reprezentace odboje a politické emigrace v očích představitelů okupačního režimu a v médiích Protektorátu Čechy a Morava
 (Václav Šafařík)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b8pf6/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství historie pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Strukturní a sociální proměny filmového průmyslu mezi druhou republikou a Protektorátem Čechy a Morava
 (Patrick Axmann)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n7z72/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury | Práce na příbuzné téma

Knihovny a knihovnictví v období Protektorátu Čechy a Morava
 (Jana Folková)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/faivb/ | Informační studia a knihovnictví / | Práce na příbuzné téma

Protižidovské zákonodárství ve Slovenské republice a v Protektorátu Čechy a Morava – komparativní analýza
 (Jan Kazda)

2018, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wz4zx/ | Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Dějiny práva a římské právo | Práce na příbuzné téma

Blansko za Protektorátu Čechy a Morava. Didaktické využití tématu ve výuce dějepisu
 (Anna Davídková)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ximcn/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství dějepisu pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Každodennost a výchova dětí a mládeže v Protektorátu Čechy a Morava 19391945
 (Štěpánka SKÁLOVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//d2xjrt// | Historické vědy / Moderní dějiny | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 30 prací)