Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

literatura

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 4 » (celkem 38 prací)
Současná německy psaná literatura pro děti a mládež v českých překladech
 (Jana ŠVIHÁLKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//etr3p9// | Učitelství pro základní školy / Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol a učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních škol | Práce na příbuzné téma

Der Vater-Tochter-Generationskonflikt in der deutschsprachigen Literatur am Beispiel des Romans "Mein Vater und andere Betrüger" von Milena Moser/ Generační konflikt mezi otcem a dcerou v německy psané literatuře na příkladu románu "Mein Vater und andere Betrüger" Mileny Moser
 (Kateřina SEIDLEROVÁ)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//mnq37o// | Učitelství pro střední školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro SŠ - Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ | Práce na příbuzné téma

Biblický příběh Jiftácha a jeho pojetí/recepce v německy psané literatuře
 (Marie CHUDĚJOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8giydv// | Filologie / Německá filologie | Práce na příbuzné téma

Minnesang a dvorská literatura na dvoře posledních Přemyslovců a prvních Lucemburků
 (Olga VELICKÁ)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//8kp78r// | Filologie / Bohemistika | Práce na příbuzné téma

Recepce německy psané literatury v Čechách (Československu) po 2. světové válce
 (Vlasta BREJCHOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ck8o59// | Učitelství pro střední školy / NJ-Ov | Práce na příbuzné téma

Jakub Popovický z Popovic a další studenti z českých zemí na univerzitě ve Wittenberku
 (Kateřina ROSÍKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//eyoebg// | Historické vědy / Archivnictví | Práce na příbuzné téma

Srovnání sebehodnocení čtení dětí z cizích zemí a dětí pocházejících z České republiky
 (Naďa Hana Jírová)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vzeb7/ | Psychologie / | Práce na příbuzné téma

Mikroskopická analýza vzorků padlí dýňovitých pocházejících z různých hostitelských rostlin čeledi Cucurbitaceae z různých zemí světa a jejich porovnání se vzorky z České republiky
 (Nela ŠUJANOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//0zxrc7// | Ekologie a ochrana prostředí / Ekologie a ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 4 » (celkem 38 prací)