Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

koroze

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Posouzení vlivu změny kvality surové vody na proces úpravy vody na Úpravně vody Ostrava – Nová Ves
 (Kateřina Weissová)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97936 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Monitoring malých domovních čistíren odpadních vod v povodí řeky Stonávky a jejich vliv na kvalitu vody v tocích.
 (Lukáš Klimša)

2020, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//14u1r6// | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Hraniční tok Polava - hodnocení kvality vody
 (Marcela NĚMEČKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ium3d8// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Chemické složení důlních vod na uranovém dole Rožná a jeho vztah k horninovému prostředí
 (Radka Hanychová)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/puey0/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Práce na příbuzné téma

Makrofyta jako indikátory kvality tekoucí vody
 (Kateřina Trnková)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uph5f/ | Biologie / Obecná biologie | Práce na příbuzné téma

Metody charakterizace chemického a fázového složení lidské plodové vody
 (Hana Doležalová)

2012, Diplomová práce, Univerzitní studijní programy / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94210 | Nanotechnologie / | Práce na příbuzné téma

Monitoring dopadu jámy Jeremenko na kvalitu vody v Ostravici
 (Vendula Evjáková)

2020, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141634 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Koroze oceli a možnosti zvyšování její životnosti
 (Ivana Valová)

2011, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/89553 | Materiálové inženýrství / Technické materiály | Práce na příbuzné téma

Geochemie interakcí železa a zinku v podmínkách povrchových vod
 (Dominik Puczok)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tx27j/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Geochemie interakcí ryzího železa a zinku v povrchových podmínkách
 (Dominik Puczok)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q65y0/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)