Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Mikrovlnná syntéza

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Biologická aktivita nanočástic stříbra vůči eukaryotním a prokaryotním organismům
 (Monika SMÉKALOVÁ)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//xhuyor// | Chemie / Fyzikální chemie | Práce na příbuzné téma

Modifikace medicinálních polymerních systémů pomocí bioaktivních složek a hodnocení povrchové antibakteriální aktivity
 (Ondřej HUDEČEK)

2010, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//c1uajy// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství polymerů | Práce na příbuzné téma

Nanovlákenné materiály pro antibakteriální filtrační media: Technologie, struktura, vlastnosti
 (Petr RYŠÁNEK)

2020, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//n89lot// | Nanotechnologie / Aplikované nanotechnologie | Práce na příbuzné téma

Povrchová úprava titanu nanočásticemi stříbra pomocí chemické redukce
 (Tomáš ŠKUREK)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ifumlr// | Chemie / Materiálová chemie | Práce na příbuzné téma

Víceměřítkové hierarchické kompozitní systémy na bázi ZnO
 (Jakub SEDLÁK)

2014, Disertační práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//4q0cqn// | Chemie a technologie materiálů / Technologie makromolekulárních látek | Práce na příbuzné téma

ZnO plniva pro kompozity s potenciální aplikací v průmyslu a medicíně
 (Miroslav KOUDELNÍČEK)

2010, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//eerorf// | Chemie a technologie materiálů / | Práce na příbuzné téma

Příprava a charakterizace ZnO/ZnS nanočástic na kaolinitové matrici a jejich potenciální využití ve frikčních kompozitech
 (Dalibor Hroch)

2016, Bakalářská práce, Univerzitní studijní programy / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115138 | Nanotechnologie / | Práce na příbuzné téma

Příprava a studium simonkolleitu a oxidu zinečnatého z vodného srážení chloridu zinečnatého
 (Simon Cousy)

2019, Disertační práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//9blfnt// | Chemistry and Chemical Technology / Inorganic Technology | Práce na příbuzné téma

Příprava kompozitů nanočástic stříbra na oxidu hlinitém, zirkoničitém, zinečnatém za využití sonochemického přístupu
 (Veronika PYTLIKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//qgex6v// | Chemie / Bioorganická chemie | Práce na příbuzné téma