Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

thermogravimetry

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Studium termoanalytických vlastností iontových kapalin metodou termogravimetrické analýzy
 (Kateřina Plevová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119432 | Procesní inženýrství / Procesní inženýrství a metody kontroly kvality | Theses on a related topic

Kompozitní materiály pro medicínské aplikace
 (Michal MACHOVSKÝ)

2013, Disertační práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//avt1ge// | Chemie a technologie materiálů / Technologie makromolekulárních látek | Theses on a related topic

Kalibrace a práce s přístrojem TGA/DSC Setaram Setsys Evo 1750
 (Kateřina Zaoralová)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ri1tr/ | Geologie / | Theses on a related topic

Hodnocení afinity oxidu uhličitého k pevným materiálům
 (Michael Machalla)

2010, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82000 | Procesní inženýrství / Chemie a technologie paliv | Theses on a related topic