Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

technicke hodnoceni

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Ekonomicko-technické hodnocení strojírenského podniku v mezinárodním kontextu
 (Petr KOCOUR)

2015, Disertační práce, Fakulta výrobních technologií a managementu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//bwqbee// | Strojírenská technologie / | Práce na příbuzné téma

Provozně technické hodnocení kolejových vozidel vybrané řady po modernizaci
 (Pavel Šperlich)

2011, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88297 | Strojírenství / Dopravní technika a technologie | Práce na příbuzné téma

Velikost počatečního přetlaku ve vztahu ke zkouškám prováděným dle technické normy pro hodnocení zpětných protiexplozivních klapek
 (David Štroch)

2017, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118568 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Technické řešení a hodnocení budovy Fakulty strojní v Plzni v soustavě PSO 81
 (Jan JABLONČÍK)

2019, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//2bxu63// | Stavební inženýrství / Stavitelství | Práce na příbuzné téma

Hodnocení technické efektivity muzeí zřizovaných Ministerstvem kultury ČR
 (Kristýna Verešová)

2017, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117839 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Práce na příbuzné téma

Hodnocení dopravně technického řešení a stavu silnice II. třídy č. 635 v úseku Loštice - Litovel
 (Jiří Skála)

2015, Diplomová práce, Institut celoživotního vzdělávání / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//z1zswb// | Technické znalectví a expertní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Hodnocení v technické výchově na primární škole
 (Magdaléna HAVLÍČKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//es9o2y// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Práce na příbuzné téma

Metodika hodnocení mechanických vlastností technické keramiky
 (Martina Chobotová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109227 | Materiálové inženýrství / Technické materiály | Práce na příbuzné téma

Návrh statistického hodnocení jakosti povrchu v 3D s využitím vícerozměrné statistiky
 (Drahomíra Linhartová)

2019, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//rrcwci// | Procesní inženýrství / Řízení jakosti | Práce na příbuzné téma

Hodnocení pracovníků na Technické univerzitě v Liberci
 (Michaela Vurmová)

2013, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//bu9qz1// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)