Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

gas turbine

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 15 prací)
Large eddy simulation of turbulent flow around a low pressure gas turbine blade
 (Lukáš HURDA)

2016, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//gtecau// | Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Feasibility Study for the Gas Power Plant in Serbia
 (Marija Miletić)

2014, Diplomová práce, Masarykův ústav vyšších studií / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//o89exl// | Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu / Podnikání a management v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Využití energie stlačeného zemního plynu v expanzní turbíně s předehřevem nad 150°C
 (Libor Pilch)

2016, Disertační práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/112248 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Využití energie stlačeného zemního plynu v expanzní turbíně s předehřevem na 600 °C
 (Libor Pilch)

2012, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93778 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Porovnání jakosti dvou komerčních niklových superslitin INCONEL 713LC pro výrobu lopatek plynových turbín
 (Tomáš Zajíc)

2019, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136548 | Materiálové inženýrství / Progresivní technické materiály | Práce na příbuzné téma

Finanční přínos technologických úprav najíždění plynových turbín
 (David Kučera)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130216 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Předehřev vzduchu spalovací turbíny u energetické centrály s akumulací elektřiny (EC CAES) s kogenerační jednotkou
 (Vojtěch Vavřička)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129474 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Předehřívák vzduchu plynové turbíny u energetické centrály s akumulací elektřiny (EC CAES) s horkovodním kotlem
 (Ondřej Baron)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129473 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Využití plynových turbín v energetice
 (Michal Jiříček)

2014, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105076 | Strojírenství / Provoz energetických zařízení | Práce na příbuzné téma

Stanovení účinnosti kotle s předřazenou spalovací turbínou
 (Marek Novák)

2015, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109735 | Strojírenství / Provoz energetických zařízení | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 15 prací)