Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Vedlejší, energetické, produkty

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 13 prací)
Certifikované vedlejší energetické produkty a jejich použití
 (Martin Rottenberg)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103253 | Nerostné suroviny / Úprava surovin a recyklace | Práce na příbuzné téma

Strategicko ekonometrická analýza společnosti ČEZ Energetické produkty, s.r.o.
 (Jiří Köhler)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/47077 | Finance a účetnictví / Finance a oceňování podniku | Práce na příbuzné téma

Vedlejší energetické produkty - možnosti využití odpadů z odsiřování spalin v ČEZ,a.s., Elektrárna Tisová
 (Dita BŘEZINOVÁ)

2008, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/2374 | Ekologie a ochrana prostředí / | Práce na příbuzné téma

Vedlejší energetické produkty při výrobě elektrické energie uhelných elektráren a jejich využití
 (Rudolf Janeček)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86708 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Využívání vedlejších energetických produktů a jeho vliv na životní prostředí
 (Jarmila Fréharová)

2019, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/om224/ | Veřejná správa / | Práce na příbuzné téma

Pevné produkty po spalování uhlí
 (Jarmila Dandová)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86640 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Problematika využití vedlejších energetických produktů v oblasti rekultivací a stavebnictví s dopadem na životní prostředí v blízkosti sídelních útvarů.
 (Kamila Dobešová)

2019, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/139037 | Hornictví / Hornictví a hornická geomechanika | Práce na příbuzné téma

Využití popílku jako vedlejšího energetického produktu při záchranářské a komerční činnosti
 (Tomáš Svatý)

2021, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144810 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Výpočet konsolidace podloží násypu z vedlejších energetických produktů.
 (Leoš Buřval)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119945 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 13 prací)