Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Umělecký funkční styl

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 30 prací)
Slangová mluva studentů v knize Jaroslava Žáka - Študáci a kantoři a její znalost dnešními studenty.
 (Adéla RÖSSLEROVÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//emim31// | Specializace v pedagogice / ČJ SV se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Slovník nespisovné češtiny a znalost slangismů a profesionalismů z hudební a sportovní oblasti u pedagogů a studentů PF UJEP
 (Michaela MALÁ)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//jlgzz7// | Specializace v pedagogice / Český jazyk a literatura (jednooborové) | Práce na příbuzné téma

Diglosie jako součást jazykové kompetence mluvčích z Těšínska v ČR. Důvody a mechanismy střídání spisovného a nespisovného kódu
 (Eva KOSTKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ado5w8// | Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ - Učitelství německého jazyka a literatury pro SŠ | Práce na příbuzné téma

Základní teze diskuse o spisovné a nespisovné češtině v české lingvistice od 60. let 20. stol. po současnost
 (Adriana VÁVROVÁ)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//kbg1z2// | Filologie / Český jazyk a literatura - Francouzský jazyk a literatura | Práce na příbuzné téma

Jazykové prostředky v knihách pro děti autorek Ivony Březinové a Ivy Procházkové
 (Michaela Nežerková)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/evvd1/ | Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy | Práce na příbuzné téma

Jazyk a styl románů Ladislava Fukse
 (Jana Bublanová)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n7yxb/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Two Czech translations of Jack Kerouac's On the Road: a study on translating “written orality” in first-person narrative
 (Denisa Šmejkalová)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pka5c/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Práce na příbuzné téma

Jazykové prostředky v díle Josefa Lady se zřetelem k výrazům typickým pro tzv. „mluvenostní stylizace“
 (Lucie Šimková)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bd2ck/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Jazyk a styl románů Ladislava Fukse
 (Jana Bublanová)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n7yxb/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro základní školy | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 30 prací)