Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

sociální práce

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Paliativní péče a doprovázení umírajících a těžce nemocných osob
 (Jindřich Ptáčník)

2010, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vx0e2/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Práce na příbuzné téma

DOPROVÁZENÍ UMÍRAJÍCÍHO S DŮRAZEM NA HOSPICOVOU PÉČI
 (Marie Rozková)

2009, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//rkwieg// | Pedagogika / Pedagogika - sociální práce | Práce na příbuzné téma

Význam psychohygieny u sociálních pracovníků pracujících s osobami se zrakovým postižením
 (Sandra SKALKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//bav82r// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Osobní postoj ke srmti u pracovníků doprovázejících umírající.
 (Anna Ulrichová)

2020, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/zsz2z/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Vliv spirituality a náboženského přesvědčení na postoje ke smrti v období pozdní adolescence.
 (Jaroslav Plvan)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yjxi0/ | Psychologie / | Práce na příbuzné téma

Postoje Čechů k imigrantům: Analýza vlivu spirituality a dalších faktorů
 (Matěj Běťák)

2018, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//2126da// | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní rozvojová studia | Práce na příbuzné téma

Spiritualita v supervizi sociální práce
 (Jarmila Černá)

2008, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sf6df/ | Sociální politika a sociální práce / | Práce na příbuzné téma

Postoje dospělých osob ke smrti a umírání
 (Jana Chalupová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v8zkd/ | Speciální pedagogika / Speciální andragogika | Práce na příbuzné téma

Umírání na odděleních následné intenzivní péče
 (Lucie Šťastná)

2020, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bc2hh/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Lidská důstojnost a umírání
 (Tereza Procházková)

2008, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e30xo/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma