Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Pseudokras

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 16 prací)
Analýza přírodního a umělého kryptoklimatu z hlediska proudění vzduchu a ventilace (na příkladu Velké Ondrášovy jeskyně v Moravskoslezských Beskydech a Nittmannova dolu v Zálužné u Vítkova)
 (Martin KAŠING)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//6r6481// | Geografie / Fyzická geografie a geoekologie | Práce na příbuzné téma

Mechanismus proudění vzduchu ve Velké Ondrášově jeskyni
 (Martin KAŠING)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//jmiot7// | Geografie / Fyzická geografie a geoekologie | Práce na příbuzné téma

Mikropohyby skalních bloků v sesuvných územích Vnějších Západních Karpat
 (Lukáš ŠESTÁK)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//fulbx1// | Geografie / Fyzická geografie a geoekologie | Práce na příbuzné téma

Predispozice a struktura hluboké svahové deformace na Lukšinci (masiv Lysé hory): analýza pseudokrasových jeskynních systémů
 (Martin KOTOUČ)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//v6ym1o// | Geografie / Fyzická geografie a geoekologie | Práce na příbuzné téma

Pseudokrasové geosystémy severní části Vnějších Západních Karpat (na příkladu vybraných lokalit)
 (Jan LENART)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//l5mmkp// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Práce na příbuzné téma

Distribuce vybraných druhů terestrických bezobratlých v jeskyni Býčí skála, Moravský kras
 (Gabriela SKOUPÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//6xx8n6// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Distribuce terestrických bezobratlých v jeskyni Býčí skála, Moravský kras.
 (Gabriela SKOUPÁ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//jub8rj// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Pseudokrasové jeskyně Slezských Beskyd jako zimoviště živočichů
 (Miroslav Kohút)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82621 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Pseudokrasové geosystémy severní části Vnějších Západních Karpat (na příkladu vybraných lokalit)
 (Jan LENART)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//l5mmkp// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Práce na příbuzné téma

Batymetrie sesuvem hrazeného jezera na svahu Girové (Jablunkovské Mezihoří) - 2.etapa
 (Lucie DUSKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//uzlhyk// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 16 prací)