Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

velka ondrasova jeskyne

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Analýza přírodního a umělého kryptoklimatu z hlediska proudění vzduchu a ventilace (na příkladu Velké Ondrášovy jeskyně v Moravskoslezských Beskydech a Nittmannova dolu v Zálužné u Vítkova)
 (Martin KAŠING)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//6r6481// | Geografie / Fyzická geografie a geoekologie | Práce na příbuzné téma

Mechanismus proudění vzduchu ve Velké Ondrášově jeskyni
 (Martin KAŠING)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//jmiot7// | Geografie / Fyzická geografie a geoekologie | Práce na příbuzné téma

Mikropohyby skalních bloků v sesuvných územích Vnějších Západních Karpat
 (Lukáš ŠESTÁK)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//fulbx1// | Geografie / Fyzická geografie a geoekologie | Práce na příbuzné téma

Predispozice a struktura hluboké svahové deformace na Lukšinci (masiv Lysé hory): analýza pseudokrasových jeskynních systémů
 (Martin KOTOUČ)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//v6ym1o// | Geografie / Fyzická geografie a geoekologie | Práce na příbuzné téma

Pseudokrasové geosystémy severní části Vnějších Západních Karpat (na příkladu vybraných lokalit)
 (Jan LENART)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//l5mmkp// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Práce na příbuzné téma