Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

veřejná správa

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 4 » (celkem 34 prací)
Spolupráce zdravotně sociálního pracovníka s institucemi
 (Barbora Dvořáčková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//dy0s4e// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník | Práce na příbuzné téma

ANALÝZA VYBRANÝCH PODMÍNEK A ZÁTĚŽOVÝCH FAKTORŮ VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH NÁHRADNÍ VÝCHOVNÉ PÉČE
 (Jan MELCHER)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//81x3x5// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení managementu ve vybraném orgánu místní samosprávy z hlediska aplikace a využívání dostupných metod řízení kvality ve veřejné správě.
 (Iveta Krebsová)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/kkblg/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Práce na příbuzné téma

Hodnocení a kvalita ve veřejné správě, nástroje řízení kvality ve veřejné správě
 (Petr UHER)

2019, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ekgd2b// | Veřejná správa / | Práce na příbuzné téma

Outsourcing ve veřejné správě - porovnání nákladové výhodnosti zajištění veřejné služby pomocí outsourcingu a in house
 (Vladimíra Hubová)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/iiwm7/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Práce na příbuzné téma

Dopad oznamování a ochrany oznamovatelů v České republice a ve vybraných zemích světa na korupci ve veřejné správě
 (Dominika Rašková)

2019, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/138650 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Práce na příbuzné téma

Korupce ve veřejné správě v ČR ve srovnání s vybranými členskými státy EU
 (Iveta Havlová)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomie a managmentu

http://theses.cz/id//5lc5ov// | Magisterské programy (Ing.) / | Práce na příbuzné téma

Opatrovnictví ve veřejné správě
 (Petr Surovka)

2020, Diplomová práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/xy9lq/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika | Práce na příbuzné téma

Vzdělávání a odměňování zaměstnanců ve veřejné správě
 (Katrin Mőhwaldová)

2020, Diplomová práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/ftwr3/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 4 » (celkem 34 prací)