Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Ostrava

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Genius loci Východočeského kraje
 (Veronika Samková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB7990 | Ekonomika a management / Management cestovního ruchu | Práce na příbuzné téma

Genius loci Znojma prizmatem umění 20. - 40. let 20. století
 (Andrea Krčálová)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e2vpb/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Srovnávací a uměnovědná studia | Práce na příbuzné téma

Genius loci přírodního turismu zvoleného regionu - Vietnam
 (Lucie Zlínská)

2017, Bakalářská práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB9552 | Ekonomika a management / Management cestovního ruchu | Práce na příbuzné téma

Genius loci Itálie
 (Barbora Němcová)

2010, Bakalářská práce, UHK, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB612 | Ekonomika a management / Management cestovního ruchu | Práce na příbuzné téma

Cesty za uměním - Církevní památky a genius loci
 (Markéta Čapková)

2010, Bakalářská práce, UHK, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB1250 | Ekonomika a management / Management cestovního ruchu | Práce na příbuzné téma

Genius Loci - cyklus maleb
 (Adéla VLČKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//va4gjt// | Učitelství pro střední školy / VK | Práce na příbuzné téma

1. Teoretická část:\nl{}Identita místa ve fotografii\nl{}2. Praktická část:\nl{}a) autorská publikace: Veřejný prostor\nl{}b) volný výstavní soubor: Veřejný prostor
 (Dominika Nechalová)

2019, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//24ze25// | Výtvarná umění / Multimédia a design - Reklamní fotografie | Práce na příbuzné téma

Ostrava jako prostředek edukace ve Výtvarné výchově
 (Klára PROKOPOWSKÁ)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//fhg572// | Učitelství pro střední školy / Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školy (jednooborové studium) | Práce na příbuzné téma