Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

earthworms.

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 14 prací)
Regulation potential of earthworms as related to diversity and functioning of soil microbial community
 (Anna KOUBOVÁ)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//lt37az// | Biologie / Biologie ekosystémů | Práce na příbuzné téma

Bioakumulace současně používaných pesticidů pro žížaly
 (Marek Trojan)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/epq0g/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Vliv enantioselektivity na příjem pesticidů žížalou
 (Marek Trojan)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w9i86/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Porovnání citlivosti biochemických markerů u suchozemských plžů a žížal
 (Dana Trávníčková)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ls8cf/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Využití kometového testu na žížalách Eisenia foetida pro detekci genotoxických rizik nanomateriálů
 (Karolína CHŘIBKOVÁ)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//w756e9// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Stanovení metallothioneinů u žížal Eisenia foetida po expozici nanosloučeninami kovů
 (Nikol SKÓROVÁ)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ukzt7d// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Žížaly jako bioindikátor vybraných rekultivovaných ploch v okolí Mostu
 (Lucie Holceplová)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137172 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Vliv vlastností reálných půd České republiky na přestup perzistentních organických polutantů do žížal
 (Markéta Svobodová)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mz814/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Vliv půdních vlastností na bioakumulaci persistentních organických polutantů v žížalách
 (Jana Ondrová)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ww1g4/ | Biologie / Obecná biologie | Práce na příbuzné téma

Ekotoxikologie půdních bezobratlých - žížaly roupice, chvostoskoci
 (Jitka Bezchlebová)

2007, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mqilb/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 14 prací)