Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

vermicompost

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Změna produkčních charakteristik modelových rostlin po aplikaci vermikompostu s přídavkem bakteriálního inokula
 (Anna Malsová)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//tbqizc// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Ověření kvality vermikompostu v závislosti na abundanci druhu Eisenia andrei
 (Katrin Kusová)

2021, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144899 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Vliv vermikompostu na vybrané vlastnosti půdy a rostlin
 (Lucie Dvořáčková)

2017, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//5hhr8h// | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Práce na příbuzné téma

Vliv vermikompostu na růst rostlin a rozvoj mykorhizní symbiózy
 (Ladislava Prokopová)

2015, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//heaffi// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Práce na příbuzné téma

Posouzení možnosti využití digestátu pro přípravu vermikompostu
 (Romana Cvrčková)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103066 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Hodnocení ekotoxicity pevných matric kontaktními biotesty
 (Jana Vašíčková)

2015, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hpnu8/ | Biologie (čtyřleté) / Ekotoxikologie | Práce na příbuzné téma