Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

zizaly.

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
Bioakumulace současně používaných pesticidů pro žížaly
 (Marek Trojan)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/epq0g/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Žížaly jako bioindikátor vybraných rekultivovaných ploch v okolí Mostu
 (Lucie Holceplová)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137172 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Optimalizace metodiky stanovení metallothioneinů u žížaly Eisenia foetida
 (Nikol VLČKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//1qrazx// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Ekotoxikologie půdních bezobratlých - žížaly roupice, chvostoskoci
 (Jitka Bezchlebová)

2007, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mqilb/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Žížaly v lesních ekosystémech
 (Veronika VAVŘÍČKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//0r72b4// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Práce na příbuzné téma

Žížaly (Lumbricidae) jako bioindikátoři životního prostředí
 (Jaroslav Stenzel)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98391 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Vliv enantioselektivity na příjem pesticidů žížalou
 (Marek Trojan)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w9i86/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Porovnání citlivosti biochemických markerů u suchozemských plžů a žížal
 (Dana Trávníčková)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ls8cf/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Ekologický výukový program pro předškolní děti – „Žížala
 (Žaneta Pochopová)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hbxyg/ | Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy | Práce na příbuzné téma

Přenos želvušek (Tardigrada) v půdě trávicí soustavou žížal
 (Anna VESELÁ)

2022, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//5timyy// | Ekologie a ochrana prostředí / Ekologie a ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)