Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

kvalita geografickych dat

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Vizualizace kvality geografických dat
 (Annamária Kundriková)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c6fkv/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Kvalita dat VGI a OpenStreetMap
 (Jakub Řehák)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wha3h/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Metody hodnocení kvality Big Data a vhodnosti jejich využití
 (Tomáš Kartous)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vxv5b/ | Geografie a kartografie / Aplikovaná geografie | Práce na příbuzné téma

Shlukování dat pomocí procedury MCluster-Miner systému LISp-Miner
 (Tomáš Pelc)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/69269 | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Možnosti posouzení kvality dat OpenStreetMap bez srovnání s jinou datovou sadou
 (Jana Grunová)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bepk9/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Explorační geografická analýza zdravotních dat a jejich kartografická prezentace
 (Radim Štampach)

2010, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xs3zt/ | Geografie (čtyřleté) / Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země | Práce na příbuzné téma

Kvalita dat OpenStreetMap a její závislost na charakteristikách území
 (Jakub Řehák)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i6cwa/ | Geografická kartografie a geoinformatika / | Práce na příbuzné téma

Kvalita a úroveň restaurací v Moravskoslezském kraji
 (Dominik Dedek)

2021, Bakalářská práce, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/phzjy/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Lázeňství a turismus | Práce na příbuzné téma

Analýza pořizování a správy dat v systému GIS
 (Vlastimil Neumann)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98388 | Nerostné suroviny / Informační a systémový management | Práce na příbuzné téma

Vliv vlastností přispěvatelů na kvalitu dat OpenStreetMap
 (Grunová Grunová)

2022, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eqd61/ | Geografická kartografie a geoinformatika / | Práce na příbuzné téma