Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Letiště

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 19 prací)
Návrh monitorování a řízení havarijních funkcí technického zařízení u rizikového provozu s nebezpečím překročení hygienických a zdravotních limitů škodlivin
 (Martin POKORNÝ)

2008, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ftegaj// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Práce na příbuzné téma

Hodnocení expozice a zdravotních rizik hluku z letecké dopravy na letišti Leoše Janáčka v Mošnově u dotčeného obyvatelstva
 (Markéta TUREČKOVÁ)

2010, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//0hjrne// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Experimentální ověření vlivu teploty a vlhkosti vzduchu na výsledek měření hluku terénním zvukoměrem.
 (Jakub OROLÍN)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//36xbho// | Fyzika / Aplikovaná fyzika | Práce na příbuzné téma

Měření emise hluku obráběcích strojů
 (Pavel Bulawa)

2016, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114733 | Strojírenství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

Hodnocení rizika hluku ze stavebních činností
 (Martina KOVÁČOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//lphdah// | Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Hodnocení expozice a zdravotních rizik hluku z letecké dopravy na letišti Leoše Janáčka v Mošnově u dotčeného obyvatelstva
 (Markéta TUREČKOVÁ)

2010, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//0hjrne// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Stanovení hodnot hladiny akustického tlaku hluku vyzařovaného tepelným čerpadlem vzduch - voda ve vybraných místech
 (Václav WALDMANN)

2012, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//kxhwjb// | Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Hodnocení expozic hluku v rušných částech města
 (Michaela ZÁHUMENSKÁ)

2008, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//zs78go// | Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Hodnocení dopravního hluku v obytné zástavbě
 (Kateřina Cenigová)

2010, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/79196 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Potenciál rozvoje Letiště Václava Havla v Praze
 (Marcela Krčková)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/izrj3/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 19 prací)