Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Sluchový orgán

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Měření emise hluku obráběcích strojů
 (Pavel Bulawa)

2016, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114733 | Strojírenství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

Měření hluku v mateřských školách ve vybrané oblasti Ostravy při rozdílných celodenních činnostech
 (Kristýna KŘESŤANOVÁ)

2012, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ov2ymg// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Profesionální nedoslýchavost, význam sledování osob v riziku hluku
 (Hana Králová)

2009, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//t8etj6// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Ochrana veřejného zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
 (Martina Mikolášková)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q9rxp/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Hluk a jeho vztah k poškození sluchu
 (Petra SACHOVÁ)

2016, Disertační práce, Lékařská fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ms72qo// | Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie / | Práce na příbuzné téma

Hodnocení rizik kardiovaskulárních onemocnění v souvislosti s expozicemi hluku
 (Zdeněk BUŠINA)

2017, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//pml8v6// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Středoškoláci a hluk
 (Nikola Jurčiková)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB8588 | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - intervence | Práce na příbuzné téma

Měření a hodnocení vnitřního hluku osobních vozů v typických provozních podmínkách
 (Michal Tkadlec)

2016, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//9wao11// | Dopravní inženýrství a spoje / Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury: Ochrana životního prostředí v dopravě | Práce na příbuzné téma

Ochrana životního prostředí a veřejného zdraví před nežádoucími účinky hluku
 (Petra Janků)

2007, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bgs0t/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Ochrana staveb proti nepříznivým účinkům hluku a vibracím
 (Martina Pěničková)

2019, Bakalářská práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//8tnkw1// | Stavební inženýrství / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)