Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

vířníci

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Vířníci nádrží Jizerských hor v období acidifikace a zotavování z acidifikace
 (Veronika KREIDLOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//d3v4ei// | Učitelství pro střední školy / Bi-Ge | Práce na příbuzné téma

Inovace chovu larev candáta obecného (Sander lucioperca L.) při použití vířníků druhu Branchionus plicatilis
 (Aiman IMENTAI)

2020, Disertační práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//5pnvu9// | Zootechnika / Rybářství | Práce na příbuzné téma

Společenstva korýšů a vířníků v přirozených a revitalizovaných rašeliništích
 (Lukáš Pfeifer)

2021, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//nw7999// | Zootechnika / Rybářství a hydrobiologie | Práce na příbuzné téma

Diverzita vířníků tůní CHKO Kokořínsko - Máchův kraj: změny druhového složení po jedenácti letech (2006-2017)
 (Michaela NOVOTNÁ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//d8cbk9// | Biologie / Učitelství biologie pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Design vírníku
 (Juraj Klas)

2022, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//ed2rnj// | Aplikované vědy v inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Návrh jednomístného vírníku
 (Jan Kovalovský)

2015, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//5hb4f3// | Výtvarná umění / Multimédia a design - Průmyslový design | Práce na příbuzné téma

Závislost společenstev půdních vířníků (Rotifera) na ekologických gradientech v polárních podmínkách
 (Kristýna MUCHOVÁ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//sx0f90// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Design vírníku
 (Vojtěch Mitura)

2015, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//pv5ttx// | Výtvarná umění / Multimédia a design - Průmyslový design | Práce na příbuzné téma