Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

rybniční litorál

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 19 prací)
Taxonomická struktura a početnost skupiny „Oligochaeta“ v dnových sedimentech a litorálním pásmu rybničního ekosystému v závislosti na faktorech prostředí.
 (Marie Ošlejšková)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u77oc/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Distribuce a složení společenstva vodních bezobratlých na rybnících ve vztahu k lokálním podmínkám prostředí
 (Jan Sychra)

2011, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l0src/ | Biologie (čtyřleté) / Hydrobiologie | Práce na příbuzné téma

Prostorová distribuce a taxonomická struktura společenstva pakomárů (Chironomidae) v rybnících v závislosti na faktorech prostředí.
 (Jakub Kubačka)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iqkgl/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Chronologická a prostorová distribuce nálezů spon doby římské na sídlišti v Mikulově
 (Vanessa Kornhäuserová)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bx03h/ | Archeologie / | Práce na příbuzné téma

Prostorová distribuce vodních bezobratlých krenálních stanovišť: variabilita a ekologické vztahy na malé škále
 (Vendula Křoupalová)

2014, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mgebp/ | Biologie (čtyřleté) / Hydrobiologie | Práce na příbuzné téma

Monogenea sladkovodních a brakických ryb čeledi Tetraodontidae: prostorová distribuce na úrovni mikrohabitatu hostitele
 (Jana Kneysová)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rjna1/ | Ekologická a evoluční biologie / Zoologie | Práce na příbuzné téma

Prostorová distribuce délky života a identifikace faktorů ovlivňujících její mezidruhovou variabilitu u severoamerických ptáků
 (Viktória Seňová)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uybi9/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma

Prostorová distribuce prázdných míst na území hlavního města Prahy
 (Radek ROHÁČEK)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//dwniwz// | Geografie / Ekonomická geografie a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Prostorová distribuce a hostitelská preference provozně nebezpečných chorošů na vybraných veřejných prostranstvích Moravskoslezského kraje
 (Kristýna MURGAŠOVÁ)

2022, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//uhzejg// | Učitelství pro střední školy / Biologie pro SŠ - Matematika pro SŠ | Práce na příbuzné téma

Prostorová distribuce integrovaných projektů ITI v programovém období 2014-2020 na příkladu ITI Ústecko-chomutovské aglomerace
 (Šárka NOVOTNÁ)

2021, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//a9yj0f// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a veřejná správa | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 19 prací)