Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Papír

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Study of Processes Associated with Freezing of Aqueous Solutions
 (Ľubica Vetráková)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bvb6m/ | Chemie (čtyřleté) / Fyzikální chemie | Práce na příbuzné téma

Freezing-Induced Acidity Changes of Buffered Aqueous Solutions
 (Susrisweta Behera)

2024, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qw52p/ | Chemie / Fyzikální chemie | Práce na příbuzné téma

Syntézy a UV/Vis absorpční a fluorescenční spektra fotochromních spiropyranů
 (Lucie Kalusová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ynlzu4// | Farmakochemie a medicinální materiály / | Práce na příbuzné téma

UV-VIS charakterizace nanočástic
 (Libor HORÁK)

2010, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//bdiw2n// | Chemie a technologie materiálů / | Práce na příbuzné téma

Vliv iodoniových iniciátorů na vytvrzování kationtově polymerujících pojiv pomocí UV LED zdroje
 (Kateřina Vlčková)

2019, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//8ifyp5// | Polygrafie / | Práce na příbuzné téma

Studium interakcí vybraných potravinářských barviv s mědí(II) s využitím UV/Vis spektrofotometrie
 (Venuše KOMJATIOVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ystvia// | Ekologie a ochrana prostředí / Analytická chemie životního prostředí a toxikologie | Práce na příbuzné téma

Využití metod fluorescenční spektrofotometrie, FTIR a UV VIS spektroskopie v materiálovém inženýrství
 (David KLOBÁSKA)

2009, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//cx6ivm// | Chemie a technologie materiálů / Materiálové inženýrství | Práce na příbuzné téma

Vegetace rašelinišť a pH: vliv metody měření
 (Lucie Kratochvílová)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zuh2o/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Měření pH výluhu geopolymerních pojiv na bázi vysokopecních strusek
 (Kateřina Kadlíková)

2011, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87640 | Metalurgické inženýrství / Tepelná technika a průmyslová keramika | Práce na příbuzné téma