Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

mikrovlný

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Fyzikální vlastnosti gumárenských směsí
 (Markéta Ducháčová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114570 | Materiálové inženýrství / Diagnostika materiálů | Práce na příbuzné téma

Vliv nanotrubiček na vybrané fyzikální vlastnosti gumárenských směsí
 (Kateřina Mančíková)

2021, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//q1bge6// | Materiálové inženýrství / Progresivní technické materiály | Práce na příbuzné téma

Fyzikální vlastnosti kaučukových směsí
 (Gabriela Nesvadbová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128722 | Procesní inženýrství / Procesní inženýrství a metody kontroly kvality | Práce na příbuzné téma

Vliv výrobního procesu na mechanické vlastnosti pryžových zkušebních těles
 (Adam ŠKROBÁK)

2016, Disertační práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//n387qa// | Procesní inženýrství / Nástroje a procesy | Práce na příbuzné téma

Vliv složení IIR kaučukové směsi na mechanické vlastnosti a permeabilitu
 (Pavel Koseček)

2016, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//iv690t// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství polymerů | Práce na příbuzné téma

Vliv MW ohřevu gumárenské směsi na fyzikální a chemické vlastnosti vulkanizátu
 (Libuše CEJPKOVÁ)

2005, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//a31jpo// | Chemie a technologie materiálů / Technologie kůže, plastů a pryže | Práce na příbuzné téma

Disperze plniv a reologie polymerů
 (Jakub KADLČÁK)

2014, Disertační práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//qnyvhi// | Chemie a technologie materiálů / Technologie makromolekulárních látek | Práce na příbuzné téma