Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

mineralni plnivo

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 18 prací)
Příprava a vlastnosti biorozložitelných materiálů typu škrob - minerální plnivo
 (Martin JUREK)

2014, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//6cosdn// | Strojní inženýrství / Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie | Práce na příbuzné téma

Vlastnosti, příprava a použití nanokompozitů termoplast-minerální plnivo
 (Martin BARTÁK)

2006, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//jx4haz// | Chemie a technologie materiálů / | Práce na příbuzné téma

Aplikace minerálních plniv v přípravě polymerních nanokompozitů
 (Veronika KOVAŘÍKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//5vkmdx// | Chemie / Materiálová chemie | Práce na příbuzné téma

Vlastnosti biokompozitu PLA s celulózovými vlákny a minerálním plnivem CaCO3
 (Vojtěch Rajnoha)

2020, Diplomová práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//ma8er3// | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie a materiály | Práce na příbuzné téma

Vliv minerálního plniva CaCO3 na vlastnosti biologicky rozložitelného plastu PLA
 (Tomáš Anděl)

2020, Bakalářská práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//pxrnw4// | Strojní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Biodegradace směsných materiálů na bázi polyesterů a minerálních plniv
 (Ondřej Vašulka)

2018, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//b17nm3// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Pokus o přípravu bioodbouratelných objemových materiálů na bázi celulosy a vybraných minerálních plniv
 (Daniel ČAPEK)

2017, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//dp47ev// | Strojní inženýrství / Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie | Práce na příbuzné téma

Vlastnosti a odolnost lehčených omítek s vybraným minerálním plnivem
 (Šimon Marušiak)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//x7oodu// | Stavební inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Výzkum vlastností vápenců z činných vápencových lomů pro výrobu plniv.
 (Tomáš Pechar)

2018, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133133 | Hornictví / Hornictví a hornická geomechanika | Práce na příbuzné téma

Aplikace vybraných minerálních plniv v biorozložitelných kompozitních materiálech
 (Lukáš MARTINEC)

2013, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//2ly5pz// | Strojní inženýrství / Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 18 prací)