Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

vulkanizat.

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Vliv povrchových úprav plniv na fyzikálně mechanické vlastnosti vulkanizátů
 (Michal Váňa)

2019, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//peb0pw// | Chemie a technologie materiálů / Polymerní materiály a technologie | Theses on a related topic

Aplikace pryžového prachu z odpadních pneumatik: Vliv technologických parametrů míchání na vlastnosti kaučukových směsí směsí a vulkanizátů
 (Oleksandr Ustinov)

2021, Diplomová práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//0yq3br// | Chemie a technologie materiálů / | Theses on a related topic

Charakterizace drtí z pryžového odpadu a vliv jejich parametrů na vlastnosti kaučukových směsí a vulkanizátů
 (Jan Šubrt)

2019, Bakalářská práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//h3yaef// | Aplikovaná chemie a materiály / | Theses on a related topic

Vliv složení kaučukových směsí na bariérové vlastnosti vulkanizátů
 (Marek Pöschl)

2021, Disertační práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//stw3pf// | Chemie a technologie materiálů / Technologie makromolekulárních látek | Theses on a related topic

Vliv sloučenin manganu na termooxidaci přírodního kaučuku, jeho směsí a vulkanizátů
 (Pavla Palhounová)

2020, Diplomová práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//hjmxxg// | Chemie materiálů a materiálové inženýrství / | Theses on a related topic

Zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností kaučukových směsí a vulkanizátů určených pro výrobu plášťů
 (Josef KŘEMEČEK)

2012, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//1s7332// | Chemie a technologie materiálů / | Theses on a related topic

Vliv různých typů polyethylenglykolu na vlastnostni plněných vulkanizátů\nl{}
 (Veronika KALÁČKOVÁ)

2007, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//gajzvn// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství polymerů | Theses on a related topic

Vliv MW ohřevu gumárenské směsi na fyzikální a chemické vlastnosti vulkanizátu
 (Libuše CEJPKOVÁ)

2005, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//a31jpo// | Chemie a technologie materiálů / Technologie kůže, plastů a pryže | Theses on a related topic

Teorie měření adheze vulkanizátů při využití plniv na bázi "saze - organojíl"\nl{}
 (Tomáš JIRÁNEK)

2005, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//g5hbn0// | Chemie a technologie materiálů / | Theses on a related topic

Teorie měření adheze vulkanizátů při využití plniv na bázi "saze - organojíl"\nl{}
 (Tomáš JIRÁNEK)

2005, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//g5hbn0// | Chemie a technologie materiálů / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)