Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

elektrická energie

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 18 prací)
Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacientů s algickým syndromem páteře
 (Monika Jahnová)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vwdu9/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Práce na příbuzné téma

Bezpečnostní studie výpadků elektrické energie na území obce z rozšířenou působností České Budějovice
 (Miroslav ŠARVAIC)

2016, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//0e2zs9// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Využití energie stlačeného zemního plynu k výrobě elektrické energie
 (Libor Pilch)

2010, Bakalářská práce, Fakulta strojní / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81472 | Strojírenství / Provoz a řízení v energetice | Práce na příbuzné téma

Problematika neoprávněných odběrů elektrické energie u firmy E.ON Česká republika s.r.o.
 (Milan Tománek)

2010, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/78527 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Práce na příbuzné téma

Měřič elektrického výkonu (energie) na bázi integrovaných obvodů pro měření elektrické energie
 (Jan HUCEK)

2012, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ybzdrl// | Elektrotechnika a informatika / Elektronika a telekomunikace | Práce na příbuzné téma

Analýza marketingové komunikace úspor energie v domácnostech
 (Kateřina Končalová)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/nrr66/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Práce na příbuzné téma

Platforma pro archivaci měření kvantity a kvality elektrické energie
 (Lukáš Pícha)

2018, Bakalářská práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//ifr63c// | Informační technologie / | Práce na příbuzné téma

Využití energie stlačeného zemního plynu v expanzní turbíně s předehřevem nad 150°C
 (Libor Pilch)

2016, Disertační práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/112248 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Využití solární energie v malých firmách
 (Ilona Řehoříková)

2019, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//vb45tq// | Technologie odpadů / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Interaktivní systém měření elektrické energie na platformě STM32F10xC
 (Jiří TOUŠ)

2011, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//9wfgfl// | Elektrotechnika a informatika / Elektronika a aplikovaná informatika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 18 prací)