Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

vykaly

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Výskyt antibiotické rezistence u bakteriálních kmenů izolovaných z výkalů selat po odstavu
 (Petr Plevák)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ahfrbd// | Zootechnika / Živočišné biotechnologie | Theses on a related topic

Riziko výskytu klostridií v silážích a ve výkalech dojnic
 (Veronika Mlejnková)

2016, Disertační práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//tnto16// | Zootechnika / Obecná zootechnika | Theses on a related topic

Kvantifikace produkce výkalů - trusu vybraných jelenovitých v chovech podle zvláštních předpisů.
 (Zdeněk SVOBODA)

2013, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//lnllfy// | Zemědělství / Zemědělská technika: obchod, servis a služby | Theses on a related topic

Obsah jodu ve výkalech krav
 (Josef SRB)

2007, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//7r1zou// | Zemědělské inženýrství / Všeobecné zemědělství | Theses on a related topic

Porovnání energetické, pracovní a materiálové náročnosti různých způsobů odklizu a skladování výkalů skotu.
 (Michal MÍČEK)

2007, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//njnl6m// | Zemědělské inženýrství / Všeobecné zemědělství | Theses on a related topic