Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

simulace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
Simulační experimenty na výrobním systému realizovaném na modelech v ARENě a Plant Simulation
 (Jiří ŠRAJBR)

2011, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//tnclqs// | Strojní inženýrství / Průmyslové inženýrství a management | Práce na příbuzné téma

Výukový model výrobní linky na bázi principů Průmysl 4.0
 (Alfons Václavík)

2020, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140488 | Počítačové systémy pro průmysl 21. století / | Práce na příbuzné téma

Laboratorní model linky s rozpoznáváním obrazu výstupní kontroly dílů
 (Maksim Kliuchnikau)

2017, Bakalářská práce, Univerzitní studijní programy / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117212 | Mechatronika / Mechatronické systémy | Práce na příbuzné téma

Model výrobní linky
 (Marek Šeda)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//dojsjx// | Elektrotechnika a informatika / Počítačové systémy | Práce na příbuzné téma

Simulační model (reálná situace)
 (Roman Černohous)

2009, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/19709 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Práce na příbuzné téma

Využití simulačních modelů k analýze a zlepšení chodu výrobní linky
 (Michaela Zajoncová)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/71169 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Práce na příbuzné téma

Racionalizace návrhu výrobní linky na základě simulačního modelu
 (Michal Žváček)

2020, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ha002j// | Systémové inženýrství a informatika / Průmyslové inženýrství | Práce na příbuzné téma

Řídicí systém pro výrobní linku Tubeline
 (Richard Slováček)

2018, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//c2zktg// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Práce na příbuzné téma

Design of Control System based on Virtual Twin
 (Keerthana Madehalli Janardhan Iyengar)

2019, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136263 | Elektrotechnika / Řídicí a informační systémy | Práce na příbuzné téma

Informační systém výrobní linky
 (Jan Studnička)

2014, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103502 | Nerostné suroviny / Informační a systémový management | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)