Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Ortofoto

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
3D vizualiazace a deep learning v mapách Stabilního katastru Čech
 (Milan BLÁHA)

2021, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ogl5mb// | Geografie / Geografie pro veřejnou správu | Práce na příbuzné téma

Posouzení transformace rastrů map stabilního a pozemkového katastru do S-JTSK na hranici katastrálního území.
 (Jana Linzmajerová)

2020, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//o7x2p7// | Geodézie a kartografie / | Práce na příbuzné téma

Lidé na březích řeky v katastru Lysé nad Labem v historické perspektivě
 (Eliška COUBALOVÁ)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//bjgv7r// | Historické vědy / Učitelství historie pro SŠ (jednoobor.) - A14 | Práce na příbuzné téma

Proměna krajiny ve světle josefského a stabilního katastru (na příkladu současného Trutnova)
 (Ivana Hromádková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//v7ekwa// | Historické vědy / Spisová a archivní služba | Práce na příbuzné téma

Mapy jako zdroj pro retrospektivní databázi toponym.
 (Jitka Žáčková)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o4rzh/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Staré mapy jako podklad pro etnografický výzkum
 (Petra Neničková)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z8jp0/ | Historické vědy / Etnologie | Práce na příbuzné téma

Oblasti se změnou land-cover pro povodí vodoměrných stanic
 (Jan MUSIL)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//b5emw5// | Geografie / Kartografie a geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Land use údolí řeky Stonávky a jejího okolí
 (Tomáš Bartoň)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86495 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Komparace výsledků vizuální fotointerpretace a automatické klasifikace leteckých snímků v software FeatureObjeX
 (David VOJVODÍK)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//sjjl6e// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Práce na příbuzné téma

Analýza vývoje krajiny v katastrálním území Svinov od poloviny 19. století
 (Natalia GAJDACZOVÁ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//1mm81c// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)