Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

experiment

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Počítačem podporované experimenty - teplo a teplota
 (Eva RICHTEROVÁ)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//fhwie9// | Fyzika / Fyzika - Matematika (dvouoborové) | Práce na příbuzné téma

Semivolatilní organické polutanty ve Středomoří: dálkový atmosférický transport, (foto)chemie a výměna vzduch-moře
 (Marie Daniëlle Mulder)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cu4np/ | Chemie (čtyřleté) / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Jsem jaká jsem - živel vzduch
 (Jitka Hlaváčová)

2018, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/zobkf/ | Dramatická umění / Taneční a pohybové divadlo a výchova | Práce na příbuzné téma

Vzduch a voda, aneb pracujeme v chemii
 (Markéta Lysáková)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vri0k/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství chemie pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Vývoj metody vzorkování persistentních organických látek v mikrovrstvě na fázovém rozhraní voda-vzduch
 (Lucie Komancová)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d7wvt/ | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Návrh trubkového výměníku spaliny-vzduch
 (David Onderka)

2016, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114714 | Strojírenství / Provoz energetických zařízení | Práce na příbuzné téma

Analýza vlivu geometrických a provozních parametrů ejektorového čerpadla voda-vzduch na energetickou účinnost zařízení
 (Wilhelm Feigl)

2019, Diplomová práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//kj5ays// | Procesní inženýrství a informatika / | Práce na příbuzné téma

Návrh tepelného čerpadla vzduch-voda
 (Jakub Těšický)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129710 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Náhrada plynového kotle tepelným čerpadlem vzduch voda pro vytápění rodinného domu po jeho zateplení
 (Vít HUBÁLEK)

2018, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//cyrunr// | Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Transport vybraných polutantů přes mezifázové rozhraní vzduch-voda
 (Kamil Motyka)

2007, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eo85e/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma