Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Visegrádské země

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 16 prací)
Krajinné struktury, využití území a kvalita povrchových vod: Studium vzájemných vztahů nástroji DPZ
 (Hana VINCIKOVÁ)

2015, Disertační práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//is81hp// | Ekologie a ochrana prostředí / Aplikovaná a krajinná ekologie | Práce na příbuzné téma

Vliv vypouštěných důlních vod z Dolu Paskov na kvalitu povrchových vod Olešné a Ondřejnice
 (Petra Bystrzycká)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98251 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Vliv akvakulturních recirkulačních systému na kvalitu povrchových vod.
 (Aleš Mrkvica)

2017, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//uvzdoh// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Sledování změn kvality povrchových vod na Želečském potoku a ve vodní nádrži Želeč
 (Petr Fochler)

2015, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//kznqol// | Krajinné inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Sledování kvality povrchových vod z hlediska eutrofizace
 (Eliška Peterková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//hibtt5// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Hodnocení kvality povrchových vod ve vodních nádržích v okrese Frýdek- Místek a Bruntál
 (Andrea JAKEŠOVÁ)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8soeda// | Biologie / Učitelství biologie pro střední školy - Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Monitorování kvality povrchových vod
 (Miroslav Růžička)

2014, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//cdnxg3// | Ekologie a ochrana životního prostředí / Management ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Vliv odlesnění horských povodí na kvalitu povrchových vod
 (Iva TOMKOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xv0xnf// | Ekologie a ochrana prostředí / Péče o životní prostředí | Práce na příbuzné téma

Hodnocení vybraných parametrů kvality povrchových vod na základě dat Landsat
 (Tereza Marková)

2014, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//xt68s5// | Chemické a procesní inženýrství / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení parametrů kvality a oživení povrchových vod na území zasaženém povrchovou těžbou hnědého uhlí
 (Ondřej VLÁŠEK)

2013, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//9y9ruf// | Zemědělství / Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 16 prací)