Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

watercourse

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)
Studie možných zdrojů znečištění na vybraném úseku vodního toku Račický v obci Odunec
 (Michal Dobrovolný)

2018, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//yi9nve// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Návrh úpravy vodního toku v katastru obce Bartovice.
 (Nikol Mikolášová)

2019, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137150 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Atlas vodního toku - Zbojičný
 (Karolína ONDŘEKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//9jhid2// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Práce na příbuzné téma

Návrh rekonstrukce doprovodné vegetace vodního toku
 (Jan Karafiát)

2018, Diplomová práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//wo46az// | Zahradní a krajinářská architektura / Management zahradních a krajinářských úprav | Práce na příbuzné téma

Revitalizace pravobřežního přítoku Bouřlivce od Domaslavic a měření jakosti vody vodního toku
 (Kateřina BRABCOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//zbncyt// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Antropogenní vlivy na vodním toku Satina, v 0 ř.km až 5,5 ř.km
 (Karel Trčka)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137434 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Sledování kvality vody vybraného vodního toku
 (Kristýna Forgačová)

2016, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//4e95tc// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Polohopisné a výškopisné zaměření vodního toku Ondřejnice v Brušperku pro projekt úpravy koryta
 (David Kamínek)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115388 | Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie | Práce na příbuzné téma

Atlas vodního toku - Jablůňka
 (Dominik PRDA)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//zin1ko// | Geografie / Kartografie a geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Návrh rekonstrukce doprovodné vegetace vodního toku
 (Jan Karafiát)

2018, Diplomová práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//wo46az// | Zahradní a krajinářská architektura / Management zahradních a krajinářských úprav | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)