Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

nadorova genetika

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Genetika nádorové predispozice: mutační analýza kandidátních genů pro mammární karcinomy v chromosomální oblasti 11q22-q23"
 (Daria Strouhalová)

2007, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z662s/ | Všeobecné lékařství / Fyziologie a patologická fyziologie | Práce na příbuzné téma

Možnosti celogenomové amplifikace a její využití v genetice člověka
 (Miroslav Štolfa)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yh406/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Molekulární genetika na úrovni jedné buňky a její význam při studiu vrozených a získaných genetických odchylek lidského genomu
 (Dominika Melničuková)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lw9yj/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika | Práce na příbuzné téma

Epidemiologie a genetika karcinomu ledvin
 (Kateřina AZEEM)

2012, Disertační práce, Lékařská fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ynj0ha// | Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie / | Práce na příbuzné téma

Cílená nádorová terapie v nádorově specifickém mikroprostředí
 (Lenka Pidimová)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w6my9/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Wnt/beta-kateninová signalizace a nádorová kmenová buňka
 (Pavlína Janovská)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m5iuv/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Hereditární syndromy predisponující k nádorovým onemocněním a jejich molekulárně genetická diagnostika
 (Barbora Punarová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//v0aa72// | Speciální chemicko-biologické obory / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Moderní histologická diagnostika tumorů prsu, využití peroperačních biopsií, imunohistochemie a molekulární genetiky a jejich vliv na terapii pacientek
 (Radka OPAVOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//kpyywl// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Důležitá role genetiky v diagnostice ovariálního karcinomu
 (Barbora WROBELOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//fhthjy// | Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Moderní histologická diagnostika tumorů prsu, využití peroperačních biopsií, imunohistochemie a molekulární genetiky a jejich vliv na terapii pacientek
 (Radka OPAVOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//72e30t// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)